DE CASTEELSE POORT IS HET CULTUURHISTORISCH CENTRUM VAN DE STAD WAGENINGEN

Naast permanente exposities over het rijke verleden van Wageningen biedt het museum kortlopende tentoonstellingen over speciale onderwerpen uit de plaatselijke historie.

Aan het museum is bovendien een galerie verbonden, het Koetshuis, waar kunstenaars hun werk tonen en te koop aanbieden.

Met onze tentoonstellingen en andere cultuurhistorische activiteiten leveren wij als museum onze eigen bijdrage aan de invulling van het beeld van Wageningen als een plaats waar het goed is om te wonen, te werken en te verblijven.

De gemeente Wageningen ondersteunt het museum met een jaarlijks subsidie voor de huur en het gebruik van het gebouw. Voor de exposities en andere activiteiten moet het museum zelf voldoende middelen bijeen zien te brengen - mensen en geld dus.

 


 

MENSEN EN GELD

De Casteelse Poort wordt gerund door enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers. Toch komen we altijd handen tekort. Iedereen die zin en tijd heeft om zich voor het museum in te zetten nodigen wij graag uit om kennis te komen maken. Bel 0317 421436 of mail het bestuur via  bestuur@casteelsepoort.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Of kijk eens in onze rubriek vacatures. Daar staan de actuele posities genoemd die wij snel hopen in te kunnen vullen. Wie gevoel heeft voor Wageningen en zich graag verdiept in historische onderwerpen kan daar in het museum naar hartelust mee bezig zijn.

Wie geen tijd of anderszins geen mogelijkheden heeft om actief in het museum aan de gang te gaan, zou ons natuurlijk wel geldelijk kunnen steunen. Dat kan al door lid te worden van de Vrienden van het Museum. De jaarlijkse contributie bedraagt 15 euro (meer mag natuurlijk ook).

Het museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vandaar dat schenkingen binnen de randvoorwaarden van de belastingdienst aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Wie een schenking overweegt, kan het beste contact opnemen met het museumbestuur via bestuur@casteelsepoort.nl
 
 

 Klik voor meer informatie op:

 

PERMANENTE EXPOSITIES

NIEUWS

DE BLOKKEN VAN BERLIJN EN WIJ – HERDENKEN ANNO 2014
 
Vanaf 26 april a.s. start de eerste zomerexpositie in het Koetshuis van museum. Het kunstcomité nodigde drie kunstenaars uit te exposeren. Salman Ezzammoury werkt met foto’s in gemengde technieken en Laurens van der Zee, Wagenings stadsdichter, voorziet het werk van Salman van geschreven tekst. Harrie Willems is beeldhouwer van met name bronzen sculpturen. De vormgeving en uitstraling van deze drie verschillende kunstvormen vullen elkaar op een bijzondere manier aan.

Lees meer >>

------------------------------------------------

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI

Het museum is geopend op Bevrijdingsdag 5 mei. Er zijn rondleidingen om 13.00 en 15.00 uur.

----------------------------------------------

BASISSCHOLEN WEER OP BEZOEK

In het vroege voorjaar ontvangt het museum altijd veel  Wageningse schoolklassen wegens speciale onderwijsprojecten.

Actueel is het project ‘Stadsontwikkeling’ van OBS De Nijenoord, waaraan ca. 120 kinderen deelnemen.

En met veel enthousiasme, aldus een reactie van een van de leerkrachten na afloop: “Gefeliciteerd! Sybren heeft tenminste anderhalf uur gepraat over het bezoek aan De Casteelse Poort. Hij vond het geweldig interessant. We hebben het boek over 750 jaar Wageningen er bij gepakt om dingen op te zoeken. Het idee over hoe een nederzetting uitgroeit tot stad en zich verder uitbreidt, vond hij erg interessant. 'Wanneer gaan we weer naar De Casteelse Poort?' vroeg hij meermalen!”
 
-------------------------------------------------

MUSEUM BESTAAT 25 JAAR

In 2013 bestond het museum 25 jaar. Gedurende deze periode leverde het een belangrijke bijdrage aan het cultureel imago van de stad Wageningen. U leest hierover in het Contactblad van de historische vereniging Oud-Wageningen in het artikel 'Museum De Casteelse Poort 25 jaar' van de hand van Piet Aben, oud-bestuurslid van het museum en eindredacteur van het Contactblad.

-------------------------------------------------

BEELDBANK WAGENINGEN VAN START
 
De digitale historische beeldbank van Wageningen is een feit. De website, waarop duizenden  afbeeldingen m.b.t. de historie van de stad online beschikbaar zijn, werd 12 december jl. officieel gelanceerd.
Drie instellingen presenteren hun beeldcollecties op deze online beeldbank: Gemeente Archief Wageningen, Historische vereniging Oud-Wageningen en  Museum De Casteelse Poort.

De beeldbank,  www.beeldbankwageningen.nl, is een initiatief van de gemeente Wageningen in nauwe samenwerking met het gemeentearchief.

Lees meer >>

-------------------------------------------------

WAGENINGEN VERENIGT

De laatste tentoonstelling van het Wageningse feestjaar 2013 staat in het teken van jubilea. 'Wageningen verenigt' zoomt in op jubilerende verenigingen in een jubilerende stad. Dit jaar vieren veel verenigingen een mijlpaal in hun bestaan.

De expositie gaat aan de hand van deze mijlpalen dieper in op de geschiedenis van de stad zelf. De ontwikkeling van de industrie en de groei van de bevolking zorgden in de negentiende eeuw voor een toename van ‘vrijetijdsactiviteiten’ in de stad.

Lees meer >>

-------------------------------------------------

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN

Ons museumbestuur is op zoek naar versterking; op korte termijn zijn de functies van voorzitter en lid tentoonstellingscommissie vacant. Interesse? Nieuwsgierig naar de profielwensen voor beide functies? Onze bestuurssecretaris Henk Betlem vertelt u graag meer. Hij is bereikbaar via bestuur@casteelsepoort.nl.

 

 
Vijfduizend jaar Wageningen, van steentijd tot nu.

 

Lubbert Adolph baron Torck kasteelheer van Wageningen 1687-1758
 
 
Verwoest in '40 en '45, werd Wageningen uiteindelijk de stad van de bevrijding.
 
 
 
Capitulatieschilderij van W.J. van de Kerke, 1953 
 

 -----------------------------------------------------

TIJDELIJKE EXPOSITIES

 

29 november 2013 t/m 27 april 2014

WAGENINGEN VERENIGT

Twee eeuwen plezier in vrije tijd.

JUBILEUMTENTOONSTELLING

 

  

 

----------------------------------------------------------

5 april t/m 5 mei 2014

WO 2 IN WAGENINGEN IN KENMERKENDE VOORWERPEN

Een vitrine-expositie met de meest bijzondere voorwerpen uit eigen collectie.

 

Een theezakje uit de collectie van het museum.

------------------------------------------------------

VERWACHT

24 mei t/m 16 november 2014

ACHTER ONS ROFFELT DE OORLOGSTROM

Wageningen tijdens de Grote Oorlog

 

 

-------------------------------------------------------- 

KUNST EXPOSITIES


 
26 april t/m 25 mei 2014

DE BLOKKEN VAN BERLIJN EN WIJ -

Herdenken anno 2014

met

Salman Ezzammoury, foto's in gemengde technieken

Laurens van der Zee, stadsdichter, teksten  

Harrie Willems, met name bronzen sculpturen

  

Harrie Willems, Ich und du


Inloggen   Zoeken