18 juni 2010 t/m 20 februari 2011
August Falise (1875-1936)

 

Dit jaar is het een eeuw geleden dat het eerste monument van de Wageningse beeldhouwer August Falise werd onthuld (Domburg, 1910). De Casteelse Poort eert deze kunstzinnige stadgenoot met een tentoonstelling.

Standbeelden, plaquettes en andere sculpturale scheppingen van Falise hebben hun weg gevonden in heel Nederland. Ook in Wageningen zijn er enkele te vinden, zoals het beeld De Zaaier (1926), borstbeelden van enkele hoogleraren en een plaquette van oud-burgemeester Hesselink van Suchtelen (1918).

August Falise werd in Wageningen geboren in 1875 en daar is hij tot zijn dood in 1936 blijven wonen. Reeds als 15-jarige volgde hij in Amsterdam - als spoorstudent - opleidingen in de medailleerkunst en het beeldhouwen. In 1894 behaalde hij het einddiploma aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid, waarna hij zich in Keulen en Luik bekwaamde in het bronsgieten. Tot slot van zijn brede opleiding verwierf hij in 1902 het diploma beeldhouwen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Om dat er voor een aankomend beeldhouwer begin vorige eeuw weinig te verdienen viel, begon August zijn loopbaan als tekenleraar. Eerst aan de ambachtsschool en de HBS in Wageningen, later ook aan andere middelbare scholen in de regio. Als kunstenaar debuteerde hij in 1901 met een naaktbeeld De jonge slaaf. Grote opdrachten volgden nog , zoals een monument voor Jacob van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 1911) en een borstbeeld van de schrijfster Bosboom Toussaint (Alkmaar, 1912). Ook veel borstbeelden kwamen uit zijn handen, zoals van koningin Wilhelmina en prins Hendrik en dichter bij huis van enkele Wageningse hoogleraren en oud-burgemeester Hesselink van Suchtelen.

Tussen de beide wereldoorlogen kreeg August Falise veel opdrachten uit rooms-katholieke kring. Dat was deels te danken aan zijn vriendschap met de later heilig verklaarde pater Titus Brandsma in Nijmegen. Zo ontwierp Falise voor katholieke kerken een reeks Heilig Hartbeelden. In deze omgeving staat er een in Oosterbeek (1927). Maar hij bleef ook grotere wereldse beelden maken, zoals het al genoemde De Zaaier voor de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen, en standbeelden zoals van de beroemde architect Pierre Cuypers (Roermond, 1930) en van generaal Van Heutsz (Coevorden, 1933).

Zijn leven lang is August Falise Wageningen trouw gebleven. Vanaf 1912 woonde hij in de straat die later naar hem is vernoemd.

De tentoonstelling “August Falise, veelzijdig Wagenings beeldhouwer” blijft staan tot 16 januari komend jaar.

 

De opening van de tentoonstelling, op 18 juni, werd verricht door de oudste bloedverwant van de kunstenaar, Geert Jan Hamilton, kleinzoon van Falise´s zus Henriette.
In zijn toespraak schetste hij de levensloop van August Falise en zijn plaats in de Nederlandse kunstgeschiedenis.

Falise met zijn vrouw voor hun huis in Wageningen aan het Delpad;
staand links hun vriend, de schilder George Sturm (ca. 1915) (archief G.J. Hamilton)

 

Falise thuis (archief G.J. Hamilton)

 

Falise werkt aan zijn beeld van koningin-moeder Emma (1935) (archief G.J. Hamilton)

 

Falise bij een van zijn vele Heilig Hartbeelden (ca. 1925) (archief
Stedelijk Museum Roermond)

 

Inloggen   Zoeken