30 september 2011 t/m 8 januari 2012

BUURTVERENIGING JULIANA 75 JAAR 

Buurtvereniging Juliana 1936-2011, 75 jaar activiteiten tussen Geertjesweg, Churchillweg, Hollandseweg en Diedenweg.

Dit najaar viert Buurtvereniging Juliana in de wijk Wageningen Oost een belangrijk jubileum: een van de oudste buurtverenigingen van Nederland bestaat dan 75 jaar. Ter gelegenheid van die mijlpaal organiseert de nog altijd actieve vereniging een tentoonstelling in het museum.

De doelstellingen van de vereniging waren divers: het verstevigen van de band tussen buurtbewoners, het behartigen van buurtbelangen en het organiseren van feestelijkheden. Dit streven werd na de oprichting met daadkracht aangepakt: ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard verrees - als eerste activiteit - in de wijk een grote ereboog.

Vooral in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw was de vereniging zeer actief, met ondermeer toneelavonden, uitstapjes voor bejaarden, kampen voor de jeugd en de jaarlijkse Koninginnedagspelen. Leden van de vereniging defileerden zelfs bij Paleis Soestdijk! Anno 2011 zijn ca. 90 huishoudens lid van de buurtvereniging, die jaarlijks nog steeds diverse activiteiten organiseert: de barbecue en nieuwjaarsreceptie, het Sinterklaasfeest en paaseieren zoeken. Ook staan gezamenlijk bezoek aan een attractiepark en sportactiviteiten op de agenda. Het is een ideale manier om als nieuwe bewoner van de buurt kennis te maken met andere buurtbewoners.

Foto’s uit het archief van Juliana (maar ook leenfoto’s van o.a. buurtbewoners en de vereniging Oud Wageningen) geven een beeld van het grote scala van activiteiten, die de buurtvereniging in haar bestaan organiseerde. De expositie besteedt ook aandacht aan de geschiedenis van de wijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de roemruchte tram Bello. Ook laat de tentoonstelling zien hoe de rol van de buurtvereniging in de loop der jaren veranderd is. Nog altijd actief, daarvan getuigt in ieder geval dit initiatief!

 

Ereboog 1937

Optocht 1946, 1 jaar na de bevrijding

Buurtbewoners kanoënd op de Grift in 2010

Inloggen   Zoeken