Collectie

Bij de oprichting in 1988 verkreeg het museum van de gemeente Wageningen, van de Historische Vereniging Oud-Wageningen en van het Centraal Museum Depot te Zutphen een 500-tal objecten in bruikleen c.q. als geschenk. In de loop der jaren werden door instellingen en individuen nog eens zoveel objecten geschonken of in bruikleen gegeven, zodat het museum inmiddels de beschikking heeft over meer dan 1000 objecten. De gehele collectie is in een centraal digitaal systeem ingevoerd. Hierdoor is een uitgebreide bewerking en communicatie met andere musea mogelijk geworden.

Collectiebeleid
De beste stukken
Inloggen   Zoeken