9 september 2011 t/m 18 maart 2012


De hertog komt 

De uitgebreide expositie geeft een beeld van het reizende leven van de hertogen van Gelre in de 14e en 15e eeuw. Daarbij schenkt het museum in de tentoonstelling extra aandacht aan de geschiedenis van het kasteel van Wageningen en het kasteel van Grunsfoort.

Van burcht naar burcht

Om het grote hertogdom te kunnen besturen, waren de hertogen van Gelre voortdurend onderweg. Zij bezaten geen vaste residentie en reisden van burcht naar burcht om het contact met hun onderdanen te onderhouden. Het hertogdom strekte zich uit over de huidige provincie Gelderland, maar omvatte ook een deel van de provincie Limburg en aangrenzend gebied in Duitsland. In de tentoonstelling veel aandacht voor de verschillende hertogen en hun gevolg, het hertogdom en de wijze van reizen. Daarnaast geeft de expositie informatie over de representatieve functies van de hertogen. Ontvangsten, feestmaaltijden en jachtpartijen, maar ook het onderhouden van contacten met adellijke families waren belangrijke activiteiten van de Gelderse hertogen. Deelname aan internationale toernooien en kruistochten brachten de hertogen veel prestige.

Grunsfoort en Wageningen

Twee kastelen uit onze omgeving krijgen in de tentoonstelling extra aandacht.

Het voormalige Kasteel Grunsfoort was gelegen op de grens van Wageningen en Renkum nabij Oranje Nassau's oord. Het was een belangrijk kasteel van het hertogdom: de ligging in het moerassige beekdal was strategisch. Het kasteel was gebouwd als grensverdediging van de heren van Gelre tegen het Sticht Utrecht. Eind 18e eeuw werd Grunsfoort afgebroken. De situering van het kasteel is heden ten dage met palen gemarkeerd.

Voor de hertogen van Gelre was Wageningen, behalve handelshaven, vooral belangrijk als vesting tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië. De oude gracht van de vesting en delen van de stadsmuur zijn nog steeds te bewonderen. De laatste hertog van Gelre, Karel van Egmond, liet daarom binnen de vesting een kasteel bouwen. De fundamenten van drie torens en een deel van de buitenmuur zijn nog te bezichtigen.

Gewelfkelder

De restauratie van de bij het kasteel behorende gewelfkelder vordert gestaag. Afronding van de werkzaamheden en de opening voor bezoek zijn op korte termijn te verwachten. 

 

De hertog op reis

Kasteel Grunsfoort 

Kasteel Wageningen

 

Inloggen   Zoeken