Doelstelling

Het museum heeft zijn doelstelling als volgt geformuleerd: "De Casteelse Poort wil als cultuurhistorisch centrum van de stad Wageningen aan alle inwoners en belangstellenden de gelegenheid bieden kennis te maken met het rijke verleden van stad en streek om zodoende bij te dragen tot het behoud van Wageningen als complete stad, waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te vertoeven".

Geschiedenis

In 1927 werd de Vereniging Oudheidkamer voor Wageningen opgericht met als doel het opsporen, verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen, die volgens het bestuur hiervoor in aanmerking kwamen. In 1928 kreeg men de beschikking over een vertrek in het stadhuis en vanaf 1935 kregen de vereniging en de verzameling huisvesting in het gebouw van het Nederlands Landbouwmuseum aan de Stationsstraat.

In de meidagen van 1940 werd de collectie getroffen door oorlogsgeweld. Later in dat jaar werd het gebouw ontruimd en werd de verzameling op diverse plaatsen ondergebracht, zoals op de zolder van Villa Vada (het huidige museumgebouw) en op de zolder van het politiebureau.

In 1948 kwam een Gemeentelijk Historisch Museum tot stand door samenwerking van de gemeente met de Oudheidkamer. Het museum kreeg een eigen conservator. De verzameling werd gehuisvest in twee vertrekken van het gebouw van het Genootschap Nederlands Landbouwmuseum aan de Stationsstraat. Omdat dat gebouw gesloopt zou worden werd het museum in 1965 ontbonden. De inventaris werd gedurende een aantal jaren opgeslagen op de zolder van de brandweerkazerne en op de zolder van het stadhuis. In 1973 belastte de gemeente de Stichting Oudheidkundig Depot te Zutphen met de zorg voor de collectie. Deze werd toen opgeslagen in boerderij de Mellard in Valburg.

De Historische Vereniging Oud-Wageningen heeft zich vanaf haar oprichting in 1973 ingezet voor een historisch museum, hetgeen in 1988 leidde tot de oprichting van de Stichting Historisch Museum Wageningen “De Casteelse Poort”, gevestigd in de Villa Vada, Bowlespark 1a. De in Valburg en op diverse andere plaatsen opgeslagen objecten kregen nu weer een plek binnen de gemeente. Oorspronkelijk kreeg het museum slechts de begane grond van dit gebouw ter beschikking. In 1999 kwamen ook de beide bovenste verdiepingen vrij. In 2000 kon het museum het gehele gebouw in gebruik nemen. In datzelfde jaar kreeg De Casteelse Poort als een van de eerste musea in Gelderland officiële erkenning als geregistreerd museum.
 
In 2013 bestond het museum 25 jaar. Gedurende deze periode leverde het een belangrijke bijdrage aan het cultureel imago van de stad Wageningen. U leest hierover in het Contactblad van de historische vereniging Oud-Wageningen in het artikel 'Museum De Casteelse Poort 25 jaar' van de hand van Piet Aben, oud-bestuurslid van het museum en eindredacteur van het Contactblad.

Organisatie

 

Het museum heeft de juridische vorm van een stichting. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 
 
- Jelle Vervloet, voorzitter
- Josyane de Gucht, secretaris
- Kees van Loon, 2e secretaris
- Jos van Raan, penningmeester 
- Saskia Werner, collectie en educatie
- Vacature, wisselexposities
- Tanja Ledoux, publiekszaken
 
 
Conciërge-beheerder,  Mario Amati.
 
De bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden binnen het museum worden uitgevoerd door een zestigtal vrijwillige medewerkers, verdeeld over een aantal commissies en andere werkverbanden.
 

 

Inloggen   Zoeken