8 mei t/m 8 november 2009
Het andere Wageningen, een rijstdorp in Suriname

 

Ook in Suriname bestaat een plaats die Wageningen heet en men heeft er zelfs een hotel De Wereld, net als in het Nederlandse Wageningen. Het museum brengt een tentoonstelling over dat Surinaamse tweelingstadje naar aanleiding van het zestigjarig bestaan ervan. 

In 1949 werd in noordwest-Suriname, in het district Nickerie, begonnen met het ontginnen van vele duizenden hectare grond. In vier jaar tijd werd een infrastructuur opgezet die het mogelijk maakte daar een nederzetting en een rijstpolder aan te leggen. Het dorp en de polder kregen niet toevallig de naam Wageningen: ingenieurs van de (Nederlandse) Landbouwhogeschool Wageningen hadden een groot aandeel in opzet en uitwerking van het´rijstdorp´, dat momenteel zo´n zesduizend inwoners telt.

Het Surinaamse Wageningen en het daar opgezette rijstproject werden aanvankelijk bestuurd door de Stichting Machinale Landbouw (SML). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat SML de vestiging van Nederlandse boeren zou bevorderen. 

Na de tweede wereldoorlog zat Nederland namelijk met het probleem dat er meer boeren waren dan landbouwgrond. De vruchtbare kleigronden in het district Nickerie leenden zich heel goed voor gemechaniseerde middelgrote rijstbedrijven. Na de inwerkingtreding van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden in 1954, dat aan Suriname een veel zelfstandiger rol toebedeelde, raakte de emigratiegedachte echter op de achtergrond. De SML werd een gewone werkgever van het aanwezige en nieuwe personeel.

De geschiedenis van het rijstproject vormt de rode draad door de tentoonstelling: de pioniersfase, de ontwikkeling van het rijstonderzoek, de opbouw van de SML als moederbedrijf en leverancier van diensten, de positie van de SML als commercieel bedrijf na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 tot en met de tegenwoordige problematische nadagen van de SML.

De expositie laat zien dat dit project tijden van bloei en stagnatie beleefde. Niet alleen de wetenschappelijke en technische kant van de onderneming komt aan bod, maar ook de lotgevallen van de mensen op de onderneming en de betekenis van het rijstdorp Wageningen voor Nickerie en Suriname. Rijst is tegenwoordig het belangrijkste product van de Surinaamse landbouw. 

  Monument voor de afschaffing van de slavernij op de achtergrond het gebouw van de Stichting Machinale Landbouw          

  Straatbeeld in Wageningen, Suriname   

Inloggen   Zoeken