Onderwijs en BSO

Basisscholen
 
De Casteelse Poort biedt de Wageningse basisscholen een project aan voor de groepen 5 en 6. Het betreft een geschiedenisproject over de Middeleeuwen. Centraal daarin staat een jongen, Gijsbert, die de kinderen rondleidt door zijn woonplaats Wageningen.  
Voor de groepen 7 en 8 is er een project over Wageningen in de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste thema’s zijn: de evacuatie van de Wageningse bevolking, de roof van het bevolkingsregister en de wederopbouw van de stad.
Beide projecten worden aangeboden via ’t Venster.
 
Voortgezet onderwijs
 
Projecten voor het voortgezet onderwijs worden tot nu toe op ad hoc-basis aangeboden. Wij zijn graag bereid om samen met u een programma voor een bezoek met leerlingen aan het museum uit te werken. Uw suggesties zijn van harte welkom. Neem daarvoor gerust contact met ons op: info@casteelsepoort.nl.
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
 
Voor groepjes van maximaal 8 kinderen biedt het museum de mogelijkheid tot het maken van museumpuzzels en het doen van een ontdekkingstocht aan de hand van opdrachten.  Dit kan door een begeleider met zo’n groepje zelfstandig worden gedaan. Tevoren aanmelden is niet nodig.
Is de groep groter dan zullen de kinderen twee aan twee moeten werken en is er meer begeleiding vereist. Zie verder de pagina ‘Jeugd niet in klasverband’.
Hebt u de genoemde activiteiten al eens een keer gedaan? Wij zijn graag bereid om samen met u een alternatief programma voor een bezoek met leerlingen uit te werken. Uw suggesties zijn van harte welkom. Neem gerust contact met ons: info@casteelsepoort.nl.  
 
 

 

 .
schoolklas op bezoek in de Historiezaal

Inloggen   Zoeken