30 oktober tot eind januari 2010
Op oude ijzers.   
Schaatsen door de eeuwen heen

Vanaf 30 oktober staan de bloemen op de ruiten van museum De Casteelse Poort in Wageningen. Antieke schaatsen schuiven over het ijs, hun benen en ijzeren lopers krullen van genoegen. Wie een beetje fantasie heeft, kan dat allemaal bedenken bij een nieuwe tentoonstelling van een unieke collectie oude schaatsen.

De schaatsen en andere winterse gebruiksvoorwerpen komen uit de verzameling van Bart van de Peppel uit Bennekom. Hij erfde de band met het ijs en het schaatsen van zijn vader, die bekend stond door het vakkundig slijpen van schaatsen, vooral van zogenaamde noren. Uit liefhebberij maakte hij zelf ook schaatsen (‘houtjes’) voor familie en vrienden. Een oom van de vrouw van Bart van de Peppel deed dat ook. Zij behoorden tot de vele kleine Friese schaatsenmakers, die in de crisisjaren na 1930 met deze huisnijverheid aan de kost probeerden te komen. Door hen kon Van de Peppel uniek materiaal verwerven. Daarmee legde hij de basis voor een opvallende verzameling, die hij met een goed oog voor techniek en met gevoel voor vakmanschap door de jaren heen heeft weten uit te bouwen.

 

Inloggen   Zoeken