10 oktober 2008 t/m 29 maart 2009 Sporen van water

Eeuwenlang ontving de Stadsgracht vers water uit het Binnenveld. Op oude kaarten is de watergang duidelijk te zien. Maar in de ´moderne´ jaren 50 van de voorbije eeuw moest het water wijken voor een vierbaans weg, die een forse stadsuitbreiding in de uiterwaarden zou ontsluiten. Die uitbreiding ging echter niet door en zo kwam het dat de Rooseveltweg jarenlang nutteloos lag breed te wezen. Tot onlangs, toen is het water er teruggekeerd. Het hart van de weg is tot waterloop vergraven, een heuse Rooseveltsingel is ontstaan. De Stadsgracht ontvangt weer water uit het Binnenveld.

De tentoonstelling is opgebouwd langs verschillende ´sporen´:
- de noord-zuidverbinding ter ontsluiting van het uiterwaarden plan, die leidde tot de aanleg van de Rooseveltweg, 1951-2008 (besluitvorming, uitvoering en bewonersparticipatie)
- de oude buurt die moest wijken voor de nieuwe weg.
- de geschiedenis van het water: van Dijkgraaf, Stadsgracht en Grift tot het herstel van de zgn. waterlus (de Rooseveltsingel), ofwel: hoe komt de stadsgracht doorlopend aan voldoende schoon water?
- de archeologische vondsten die bij het uitgraven van de singel aangetroffen zijn.

De archeologische begeleiding van het graafwerk voor de nieuwe waterlus werd uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente. Voor het archeologische deel van de tentoonstelling is nauw samengewerkt met de stadsarcheologe Charlotte Peen.  Bij al die werken is de bodem een paar keer stevig opgeschud en dat heeft dan wel weer mooie archeologische vondsten opgeleverd.

Het museum laat het allemaal zien en herbeleven in een nieuwe tentoonstelling, die te zien is vanaf 10 oktober.

In de titel “Sporen van water – een halve eeuw Rooseveltweg” wordt tevens ingespeeld op het thema “Sporen” van de nationale Open Monumentendag 2008 (13 en 14 september).

Inloggen   Zoeken