Vacatures

MEEWERKEN IN HET MUSEUM

De Casteelse Poort wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van een bestuur dat eveneens uit vrijwilligers bestaat.

De Casteelse Poort heeft voortdurend behoefte aan nieuwe medewerkers/vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal uren dat iemand beschikbaar heeft, wordt het werk onderling verdeeld. 

Speciale scholing of ervaring met museumwerk is niet direct vereist. Het museum biedt de mogelijkheid cursussen te volgen op museaal gebied.

Zo’n 70 vrijwiligers zijn betrokken bij het werk in het museum. Ook iets voor U?

Momenteel zijn er de onderstaande vacatures:

- Medewerker PR-commissie (algemeen, folders)
- Receptie/baliemedewerker (ontvangst bezoekers, informatie over lopende exposities, winkel)
- Medewerker Collectiecommissie (collectie-onderzoek, exposeren vaste collectie)
- Museumgids (verzorgen van rondleidingen bij de vaste collectie: Historiezaal, Torckkamer,  
  Bevrijdingszaal)
- Vrijwilliger voor de organisatie van korte evenementen (Open Monumentendag, Gratis Gelderse
  Museumdag, etc)

De vacatures zijn aangemeld bij het Meldpunt Vrijwiligerswerk in Wageningen.
Hebt u belangstelling, neem dan met ons contact op via bestuur@casteelsepoort.nl.
 

 

Inloggen   Zoeken