Vacatures

MEEWERKEN IN HET MUSEUM

De Casteelse Poort wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van een bestuur dat eveneens uit vrijwilligers bestaat.

De Casteelse Poort heeft voortdurend behoefte aan nieuwe medewerkers/vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal uren dat iemand beschikbaar heeft, wordt het werk onderling verdeeld. 

Speciale scholing of ervaring met museumwerk is niet direct vereist. Het museum biedt de mogelijkheid cursussen te volgen op museaal gebied.

Zo’n 70 vrijwiligers zijn betrokken bij het werk in het museum. Ook iets voor U?

Momenteel zijn er de onderstaande vacatures:

- Bestuurslid tentoonstellingen
- Receptie/baliemedewerker, gastheer en gastvrouw zijn
- Lid PR-commissie, verspreiding PR-materiaal
- Lid educatiecommissie, werken met en voor (school)kinderen
- Lid tentoonstellingscommissie (meerdere vacatures)
- Medewerker bij beheer en onderhoud van het gebouw (klusser)
- Museumgids, rondleiding van groepen in het museum
- Vrijwilliger voor de organisatie van ad-hoc evenementen
- Lid Kunstcomité organisatie exposities Koetshuis

De vacatures zijn aangemeld bij het Meldpunt Vrijwiligerswerk in Wageningen.
Hebt u belangstelling, neem dan met ons contact op via bestuur@casteelsepoort.nl.
 

 

Inloggen   Zoeken