Vrienden van het Wagenings Museum

De Vereniging Vrienden van het Wagenings Museum ondersteunt het museum bij de aankoop van bijzondere objecten en bij de uitvoering van speciale projecten.

De Vrienden hebben gratis toegang tot het museum en ontvangen tweemaal per jaar de Nieuwsbrief van de De Casteelse Poort. Het lidmaatschap bedraagt tenminste 15,00 euro per jaar.


Lid worden van de Vrienden?
 
Stuur een e-mail om u als Vriend van het museum aan te melden naar vrienden@casteelsepoort.nl en geef in uw mail tevens aan welk bedrag u jaarlijks wilt overmaken (minimaal € 15).

Donaties

U kunt uw belangstelling voor het museum tevens omzetten in een donatie aan de Vrienden. Gebruik daarvoor de bankrekening van de Vereniging Vrienden van het Wagenings Museum te Wageningen,
NL96 SNSB 094 062 1495 tnv Vrienden van het Wagenings Museum.

Inloggen   Zoeken