17september tot 16 januari 2011
Vrouwen van nu

Museum De Casteelse Poort organiseert een tentoonstelling ´Vrouwen van nu´ over de zestigjarige afdeling Wageningen van de NBvP,  Vrouwen van Nu.

De afdeling is opgericht in de naoorlogse periode van wederopbouw. Het doel van de vereniging, die aanvankelijk Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heette,  is het bevorderen van participatie van vrouwen in de maatschappij.

De compacte tentoonstelling laat de ontwikkeling en inspiratiebronnen zien van deze vitale Wageningse vereniging aan de hand van unieke voorwerpen, foto’s en film. De aandacht is gericht zowel op de lokale alsook de internationaal gerichte activiteiten van de club.

Voor meer informtie over deze actieve Wageningse vrouwenorganisatie kunt u terecht op hun website:
http://www.plattelandsvrouwen.net/html/afdelingfr.php?afdelingID=1469

 

De "vrouwen van toen", begin jaren vijftig vorige eeuw, samen op stap in de touringcar (van toen).

     
     

 

Inloggen   Zoeken