Wageningen aan de Limes 2006 

Waren de Romeinen in Wageningen?

Er bestaat de laatste tijd veel belangstelling voor de grens van het Romeinse Rijk, die zo´n 2000 jaar geleden dwars door ons land heeft gelopen. Er was onlangs een drukbezochte tentoonstelling in Utrecht, op de tv loopt een Teleac-serie en er is een wetenschappelijk standaardwerk verschenen, allemaal over de Limes, zoals de Romeinen hun rijksgrens noemden. Maar in al die uitingen komt de naam Wageningen niet voor. Toch zijn hier heel wat Romeinse voorwerpen gevonden, net als ook verderop op de Veluwe.

Daarom haalt de vereniging Oud-Wageningen samen met het museum De Casteelse Poort vijf topdeskundigen hierheen om Wageningen op de Romeinse kaart te zetten. Dat gebeurt op drie avonden, 15 februari, 1 maart en 5 april, in schouwburg Junushoff.

Doorwaadbare plaats

Wageningen (of wat daar toen lag) behoorde tot het vrije Germanië ten noorden van de Limes. Honderden jaren zaten de Romeinen aan de overkant. Maar die grens, de Rijn met een reeks militaire versterkingen, was geen harde scheidslijn. Het moet voor de Romeinen zelf bijzonder interessant zijn geweest om bij Wageningen de Rijn over te steken. Waar nu het Lexkesveer ligt was toen een doorwaadbare plaats. Daar begon ook toen de weg naar het noorden, die al eeuwen lang in gebruik was. Nu heet het daar de Holleweg, die aansluit op de Diedenweg. Daar zijn veel Romeinse objecten gevonden. Vanaf de vlakbij gelegen Westberg kon men toen grote delen van de Veluwe overzien; dat was zelfs een eeuw geleden nog zo. Zouden de Romeinen die strategische plek niet hebben benut?

Wageningen lag op een kruispunt van belangrijke routes voor de Romeinen. De oost-westverbinding via de Rijn was van groot belang voor de bevoorrading van de troepen, tot in Engeland toe. De noord-zuidverbinding over de Holleweg, langs de Westberg, bood de mogelijkheid om de Germanen onder controle te houden. Wat valt er historisch van dat kruispunt van wegen te zeggen?

Op 15 februari zal het in de Junushoff over de noord-zuidroute gaan. De historisch-geograaf prof. Jelle Vervloet (Wageningen Universiteit) zal de betekenis uiteenzetten van deze oeroude verbindingsweg over de Veluwe, van de Zuiderzee naar Wageningen. En de Gelderse oud-provinciaal archeoloog Rudy Hulst zal de vele Romeinse vondsten langs die route toelichten. Twee weken later, op 1 maart, staat de oost-westroute centraal. De fysisch-geograaf dr. Esther Stouthamer (Universiteit Utrecht) zal uit de doeken doen waar in de Romeinse tijd de Rijn precies gelopen heeft en welke mogelijkheden de rivier bood aan de scheepvaart. Daarop inhakend zal scheepsarcheoloog dr. Maarten de Weerd uiteenzetten hoe de Romeinen de rivier strategisch en economisch gebruikt hebben. Ten slotte zal op de derde avond, 5 april, geprobeerd worden samenvattend te beschrijven wat dit allemaal betekend kan hebben voor de locatie Wageningen. Dat zal gebeuren door dr. Rien Polak, die in Nijmegen de provinciale Romeinse archeologie doceert.

 
Inloggen   Zoeken