Week van de geschiedenis 2009

De oorlog wordt steeds nieuw herdacht

Wageningen heeft een traditie opgebouwd als het gaat om het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. De Stad van de Bevrijding speelt daarin nu een nationale rol. Aanvankelijk herinnerden de Wageningers zich echter vooral hun eigen oorlog, die van beschietingen en evacuaties. Tijdens de capitulatie was Wageningen onbewoond. De nationale herdenking kwam er later bij en overheerst nu de herinnering.

Er zit beweging in het herdenken van de oorlog. Dat is het thema waarmee Wageningen dit jaar de Week van de Geschiedenis inkleurt.

Op 19 oktober om 20 uur wordt in de bibliotheek aan de Stationsstraat een avondbijeenkomst belegd onder het motto “De dynamiek van het herdenken”. Twee sprekers zullen dit onderwerp aansnijden. De Amsterdamse historicus Rob van Ginkel zal dat doen vanuit een nationaal perspectief. Daarbij zal hij het in het bijzonder hebben over de pas sinds kort opgekomen behoefte om ook de geallieerde “vergissingen” te herdenken, de bombardementen op Nederlandse steden zoals Nijmegen en ook Ede. Lang is het zo geweest dat van de bevrijders niets dan goeds gezegd mocht worden; hun “vergissingen” werden zoveel mogelijk toegedekt.

De Wageningse journalist-historicus Eric Wijnacker kiest voor de plaatselijke invalshoek. Hij spreekt over de veranderingen in het oorlogsherdenken onder de Wageningse bevolking. Jarenlang heeft hij voor de krant verslag gedaan van de plaatselijke herinneringsrituelen en bevrijdingsfeesten. Als geboren en getogen Wageninger heeft hij de dynamiek in het Wageningse herinneren persoonlijk meebeleefd. De toenemende aandacht voor de capitulatie lijkt de eigen Wageningse oorlogsherinnering grotendeels verdrongen te hebben. Maar ook daarin is alweer verandering waar te nemen.

Fototentoonstelling

Gedurende de gehele week, 17 t/m 25 oktober, zijn in de bibliotheek foto´s te zien van de persfotograaf Rein Heij, die voor, tijdens en na de oorlog in Wageningen werkzaam is geweest. Hij heeft unieke documenten gemaakt van burgers in hun verwoeste stad, maar ook van de capitulatie en de bevrijding.

Entree voor de avondbijeenkomst 3 euro, incl. gratis toegang tot museum (tentoonstelling “Van evacuatie tot capitulatie”). Kaartjes te koop bij museum, bblthk, Kniphorst; op de avond zelf aan de deur. Fototentoonstelling: gratis toegang.

De Wageningse Week van de Geschiedenis is georganiseerd door museum De Casteelse Poort, historische vereniging Oud-Wageningen, boekhandel Kniphorst en de bblthk (openbare bibliotheek).

 
 
Inloggen   Zoeken